۱۸ آنگاه عیسی نزدیک آمد و به ایشان فرمود: «تمامی قدرت در آسمان و بر زمین به من سپرده شده است. ۱۹ پس بروید و همۀ قومها را شاگرد سازید و ایشان را به نام پدر و پسر و روح‌القدس تعمید دهید ۲۰ و به آنان تعلیم دهید که هرآنچه به شما فرمان داده‌ام، به جا آورند. اینک من هر روزه تا پایان این عصر با شما هستم»! (متی ۲۰-۲۸:۱۸)

“Jesus came and told his disciples, “I have been given all authority in heaven and on earth. Therefore, go and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Teach these new disciples to obey all the commands I have given you. And be sure of this: I am with you always, even to the end of the age.”” (Matthew 28:18-20)

About Us

 

Establishment

Mohabate Shagerdan Church has been held at home for 4 years and officially began its service on 2019/07/06.

Mission Statement

Our goal as Christian believers in participating in the Evangelical Protestant Church is to worship our Lord Jesus Christ with greater knowledge and to spread the good news of the gospel of Christ to all Persian-speaking people around the world to be saved from eternal destruction and enter the kingdom of God.
The evangelical Protestant Church emphasizes the correct teachings of the Bible. The correct teachings are: the Bible is free from error, Christ is born of a virgin, he is innocent, the ransom for human sins, and the bodily resurrection of Jesus Christ, priesthood, forgiveness, and salvation only through faith in Christ, true existence of Satan and his works in this world, the abduction of the believers of the church to heaven before the beginning of the great tribulation, the seven-year period of tribulation, the judgment seat of Christ, the secondary return of Christ, the judgment and eternal reward of the saved.

درباره ما

 

تاسیس کلیسا به نام محبت شاگردان

کلیسای محبت شاگردان به مدت ۴ سال در خانه برگزار شده است و از تاریخ ۰۶/۰۷/۲۰۱۹ کلیسا به صورت رسمی خدمت خود را اغاز کرد.

هدف کلیسا

هدف ما ایمانداران مسیحی با مشارکت در کلیسای پروتستان انجیلی اینست که با معرفت و شناخت بیشتر از خداوندمان عیسی مسیح، او را پرستش کنیم و خبر خوش انجیل مسیح را به تمامی فارسی زبانان در نقاط مختلف دنیا برسانیم تا از هلاکت ابدی نجات یابند و وارد ملکوت خدا گردند.
کلیسای پروتستان انجیلی تأکید دارد بر تعالیم صحیح کتاب مقدس. آن دسته از تعالیم صحیح عبارتند از: مصون ماندن کتاب مقدس از خطا، تولد مسیح از زن باکره، بی گناه بودن او، فدیه برای گناهان بشر و رستاخیز جسمانی عیسی مسیح، کهانت ، بخشش و نجات فقط از طریق ایمان به مسیح، وجود واقعی شیطان و کارهای او در این جهان، ربوده شدن ایمانداران کلیسا به آسمان قبل از شروع مصیبت عظیم، دوره هفت سال مصیبت، تخت داوری مسیح، بازگشت ثانویه مسیح، داوری و پاداش ابدی نجات یافتگان.

SERVICES

  • Formal church meetings every Sunday at 1 p.m.
  • Bible Study: Every Friday at 7 p.m.
  • Q&A sessions about the Bible: Every Friday at 6 p.m.
  • Introductory classes (Alpha): Every Thursday at 7 p.m.
  • Water baptism: One in a Year

خدمات

  • جلسات رسمی کلیسایی:روزهای یکشنبه  ساعت ۱ ب.ظ
  • جلسات کتاب مقدس: روزهای جمعه  ساعت ۷ ب.ظ
  • جلسات پرسش و پاسخ و کتاب مقدس: روزهای جمعه ساعت ۶ ب.ظ
  • کلاسهای مقدماتی (الفا): روز های پنج شنبه ساعت ۷ ب.ظ
  • جلسات غسل تعمید اب: هر یک سال

Resources منابع

اپلیکیشن کتاب ‌مقدس، برنامه ای برای مطالعه و نیایش

رازگاه سایتی برای جستجو و مطالعه کتاب مقدس با ترجمه‏ های مختلف