Establishment

Mohabate Shagerdan Church has been held at home for 4 years and officially began its service on 2019/07/06.

Mission Statement

Our goal as Christian believers in participating in the Evangelical Protestant Church is to worship our Lord Jesus Christ with greater knowledge and to spread the good news of the gospel of Christ to all Persian-speaking people around the world to be saved from eternal destruction and enter the kingdom of God. The evangelical Protestant Church emphasizes the correct teachings of the Bible. The correct teachings are: the Bible is free from error, Christ is born of a virgin, he is innocent, the ransom for human sins, and the bodily resurrection of Jesus Christ, priesthood, forgiveness, and salvation only through faith in Christ, true existence of Satan and his works in this world, the abduction of the believers of the church to heaven before the beginning of the great tribulation, the seven-year period of tribulation, the judgment seat of Christ, the secondary return of Christ, the judgment and eternal reward of the saved.

تاسیس کلیسا به نام محبت شاگردان

کلیسای محبت شاگردان به مدت 4 سال در خانه برگزار شده است و از تاریخ 06/07/2019 کلیسا به صورت رسمی خدمت خود را اغاز کرد.

هدف کلیسا

هدف ما ایمانداران مسیحی با مشارکت در کلیسای پروتستان انجیلی اینست که با معرفت و شناخت بیشتر از خداوندمان عیسی مسیح، او را پرستش کنیم و خبر خوش انجیل مسیح را به تمامی فارسی زبانان در نقاط مختلف دنیا برسانیم تا از هلاکت ابدی نجات یابند و وارد ملکوت خدا گردند. کلیسای پروتستان انجیلی تأکید دارد بر تعالیم صحیح کتاب مقدس. آن دسته از تعالیم صحیح عبارتند از: مصون ماندن کتاب مقدس از خطا، تولد مسیح از زن باکره، بی گناه بودن او، فدیه برای گناهان بشر و رستاخیز جسمانی عیسی مسیح، کهانت ، بخشش و نجات فقط از طریق ایمان به مسیح، وجود واقعی شیطان و کارهای او در این جهان، ربوده شدن ایمانداران کلیسا به آسمان قبل از شروع مصیبت عظیم، دوره هفت سال مصیبت، تخت داوری مسیح، بازگشت ثانویه مسیح، داوری و پاداش ابدی نجات یافتگان.


اعتقاد نامهٔ نیقیه

ما ایمان داریم به یک خدا، پدر قادرمطلق،آفرینندهٔ آسمان و زمین و همهٔ چیزهای دیدنی و نادیدنی پیدا و ناپیدا.
و ایمان داریم به یک خداوند، عیسای مسیح،پسر یگانهٔ خدا، مولودِ ازلی از پدر،نور از نور، خدای حقیقی از خدای حقیقی، مولود و نه مخلوق، که او را با پدر یک ذات است. همه چیز به‌واسطهٔ او آفریده شد؛ او به‌خاطر ما آدمیان و برای نجات ما از آسمان نزول کرد، و به واسطهٔ روح‌القدس از مریم باکره جسم گرفت و انسان شد. رنج کشیده و مدفون گشت، و روز سوم بر حسب کتب مقدس از مردگان برخاست؛ و به آسمان‌ها صعود کرد و به دست راست پدر نشسته است، و بار دیگر با جلال می‌آید تا زندگان و مردگان را داوری کند و سلطنت او را پایانی نخواهد بود.
و ایمان داریم به روح‌القدس، خداوند و بخشندهٔ حیات، که از پدر (و از پسر) صادر می‌گردد، و با پدر و با پسر پرستیده می‌شود و جلال می‌یابد، و به واسطهٔ انبیا سخن گفته است.
و ایمان داریم به یک کلیسایِ جامع و مقدس که کلیسای رسولان است. و به یک تعمید برای آمرزش گناهان اذعان داریم و رستاخیز مردگان و حیات عالم آینده را انتظار می‌کشیم. آمین

کشیش کلیسا

من ارزو شیرالی متولد شهر اهواز استان خوزستان هستم. حدود 14 سال پیش در کلیسای جماعت ربانی اهواز تحت رهبری برادر فرهاد سبک روح و خواهر شهناز جیزان به عیسی مسیح ایمان اوردم و به مدت چند سال در ان کلیسا تعلیم یافتم تا برای خدمت در پادشاهی خداوند اماده شوم. بعد از سپری شدن ان دوران توسط ( اطلاعات ایران ) کلیسا شناسایی و اعضای ان بازداشت شدند. کلیسا تعطیل شد و به علت نبودن کلیسا تصمیم بر این گرفتیم که به کشور ترکیه نقل مکان کنیم.
پس از ورود به ترکیه به شهر ادانا فرستاده شدیم و به کلیسای شالوم که تحت رهبری برادر کوروش سیاوش پور بود رفتیم. بعد از گذراندن دوره سه ماهه خادم سازی زیر نظر سازمان ایلام خدمت خود را در کلیسا شروع کردم. ( مربی کانون شادی - پرستش - جلسات خواهران - خدمت اشپزخانه - مبشر و غیره......)
بعد از گذراندن دوران پناهندگی به مدت 23 ماه پرونده پناهندگی ما به کانادا داده شد و رسالت خود را از سال 2014 میلادی به عنوان مبشر و خادم عیسی مسیح در میان ایرانیان اغاز کردم. علاوه بر این توسط دانشگاه الاهیات پارس در انگلیس به صورت انلاین زیر نظر دکتر فاتحی تعلیم الاهیاتی خود را اغاز کردم. در این سال ها در بسیاری از کلیساهای ایرانی چه در ایران و ترکیه و کانادا خدمت کردم. اکنون ایرانی ها را با کمک همسر و فرزندانم محبت و خدمت می کنیم. من ارزو که به خواست و فرمان خدای پدر و خداوند عیسی مسیح و روح القدس فرا خوانده شده ام تا رسول عیسی مسیح باشم.
بر اساس متی باب 28 ایه 18 تا 20 :
ما به تمام کسانی که فرا خوانده شده اند تا در این ضیافت شاهانه قوم خواص خدا و شریک در خون عیسی مسیح باشند تبریک می گوییم.
فیض و سلامتی از جانب خدای پدر و دوستی و مشارکت عیسی مسیح خداوند با شما باد. آمین